Archive for the Uncategorized Category

William Arfman over Allerzielen in de Eeuwigheid (Chassekerk)

Posted in Uncategorized on March 6, 2012 by iLLUSEUM

 

Twee november 2010 was voor mij een avond waarin werelden samen kwamen. Als student Archeologie en Antropologie van Midden Amerika schreef ik mijn scriptie over de rol van voorouders in het hedendaagse Mexicaanse volkskatholicisme. En voor mijn daaropvolgende studie Vergelijkende Religiewetenschappen was mijn onderwerp de opkomst van op Allerzielen geïnspireerde kunstprojecten zoals Allerzielen Alom. En nu, op deze avond organiseerde het Illuseum een samenkomst van mijn twee fascinaties in een daarvoor prachtig geschikte locatie: de voormalige Chassékerk in het Amsterdamse Bos en Lommer.

Reeds op het plein voor de kerk kwam ik in de sfeer: de vuurkorven en het bedrukte wasgoed kende ik van mijn vele bezoeken aan Allerzielen Alom vieringen door het hele land, de Día de los Muertos slingers en de Catrina deden me terugdenken aan mijn bezoeken aan Mexico. Eenmaal binnen was dat niet anders, alleen hier werd de spectaculaire architectuur nog aan de optelsom toegevoegd. Er heerste een bijzonder serene sfeer waarin mensen bezig waren met het herdenken van hun doden. Sommigen struinden zoekende met een kaarsje door het kunstproject genaamd Het Hiernamaals (waarvan een theologe mij er laatst op wees hoe mooi het samen viel met Johannes 14:2: ‘In het huis van mijn Vader zijn veel kamers’), anderen legden iets op het veelkleurige altaar tussen de Mariabeelden en de nep skeletten net als in Mexico deze dagen gebruikelijk is. Aangezien ik het weekend er voor als vrijwilliger bij een vergelijkbaar altaar in het Leidse Museum Volkenkunde uitleg had staan geven wist ik dat de schedels en skeletten op veel nuchtere Nederlanders in eerste instantie wat vreemd over konden komen maar hier leek daar niet echt sprake van. Helemaal niet nadat Frans Fontaine van het Tropenmuseum in zijn korte lezing tekst en uitleg gaf en daarbij liet blijken hoe dicht het Mexicaanse volkskatholicisme en vroegere Europese gebruiken eigenlijk bij elkaar lagen. Dit illustreerde ook maar weer eens dat alle religies mengvormen zijn. In Mexico smolt het katholicisme samen met inheemse tradities net als het in Europa ooit gedaan had met de lokale gebruiken. Naar iets soortgelijks werd ook verwezen in het inmiddels geruchtmakende beeld Hieros Gamos, dat aan het hoofd van het Mexicaanse altaar te vinden was. De hier uitgebeelde samenkomst van zon en maan is zelf terug te vinden in het plafond van deze monumentale kerk! Eén van de kunstenaars van het Allerzielen Alom project maakte op vergelijkbare manier gebruik van de symboliek die in dit indrukwekkende gebouw terug te vinden is. Nadat bezoekers hun schoenen hadden uitgetrokken werden zij gewezen op de negen koren in de hiërarchie van engelen zoals deze in de achterwand van de kerk weergegeven zijn. Vervolgens betrad men één voor één het voormalige biechthokje waar men de kans kreeg een engel te tekenen die vervolgens werd benoemd als één van de vier aartsengelen. Dit leidde dan tot een gesprek waarin op bijzondere wijze een verband werd gelegd tussen deze engel en het eigen gemis.

Napratend met Edoardo Ramos de Anaya, die in zijn volledige Azteekse kostuum een traditionele rituele reiniging van het altaar evenals enkele bezoekers had voltrokken, kwamen we tot de conclusie dat het een speciale avond was geweest. Het is jammer dat nu de waardigheid van de avond in twijfel word getrokken terwijl het juist een avond was die op fraaie wijze werelden samen bracht in een avond van herdenking. Het verbaasde me dan ook niet echt dat ik één van drie in djellaba en taqiyah geklede bezoekers uit de wijk, een wijds gebaar makende, hoorde zeggen: God is overal.

William Arfman

Day of the Dead / All Souls – Aztec ritual – Chassekerk Amsterdam

Posted in Uncategorized on October 23, 2011 by iLLUSEUM

Allerzielen / Dag van de Doden in de Eeuwigheid (Chassekerk)

Posted in Uncategorized on October 23, 2011 by iLLUSEUM

Let op: Middeleeuwse toestanden… / Alert: the dark ages … never left ? 11 oktober 2011 17:11

Posted in Uncategorized on October 11, 2011 by iLLUSEUM

Scroll down for english

Lieve mensen,

Wie schetste onze verbazing toen wij vorige week deze brief in de brievenbus van het iLLUSEUM vonden….

Het is inmiddels de 10e oktober, onze filmpjes & ander materiaal staan nog steeds op internet, want dit is regelrechte censuur waar we niet aan gaan toegeven natuurlijk.

Wij zijn trots op ons werk, hebben nooit de intentie gehad wie dan ook te schofferen, shockeren of hoe dan ook te kwetsen. In ons kontrakt met Ymere stond niets over een co-eigenaarschap van het bisdom Haarlem, er stond alleen het inachtnemen van ‘waardig gebruik van de ruimte’ . In ons begrip van dit woord hebben we ons hier altijd aan gehouden. Als Ymere het op een rechtzaak laat aankomen, zijn wij niet te beroerd onze zaak te verdedigen!

We hopen dat iedereen die iets zinnigs (of onzinnigs) kwijt wil over deze kwestie niet schroomt dit aan ons te mailen.

Al diegenen die ons al iets hebben toegestuurd, bedankt! Het is heel fijn je gesteund te voelen als je met dit soort van nooit verwachtte duistere krachten te maken krijgt.

Deze week nog zullen we een blog lanceren met deze hele geschiedenis in de voormalige Chassekerk door ons tot de EEUWIGHEID gedoopt. Contributies welkom!

***

Dear people,

We were flabbergasted to find this letter by Ymere on the doorsteps of the iLLUSEUM.

(Free translation of the letter attached above):

Dear Sirs,

Without doubt you must know Ymere got reproached by the Roman Catholic Diocese of the Holy Trinity because of the use of the Chassekerk in Amsterdam by your foundation and especially by the sort of art placed on the altar during an exhibition.

Films on the internet Chassekerk.

Thursday 29th of september , there was a meeting between Ymere and the Diocese about this situation. In their conversation the Diocese pointed out a diversity of short films placed on the internet(YouTube) by your foundation or the iLLUSEUM, in which the Chassekerk hosts  exhibitions of art expressions considered as unworthy by the Diocese and Chassekerk

I am addressing here to the skeletons in the context of All Souls day, Aztec rituals etc. You know, most likely, which films I am talking about.

Command

You must understand it is of utmost importance for Ymere to keep a good relationship with the Diocese and to keep the responsabilities about the use of the building put on Ymere and put on la Quinta Essentia by Ymere. We feel obliged to ask you, and if necessary command you, to remove all films from the internet which took place in the Chassekerk.

Judicial steps.

When you don’t obey this command , at the latest on the 7th of october 2011,we can’t guarantee legal steps won’t be taken. Eventual costs will be on your account.

We hope that the situation won’t escalate this far and that you understand our position in the given situation.

Kind regards, Klaske van der Werf

Juridical adviser

But…this is pure censorship!?!

Yes, it is!

In the meantime, it is the 10th of october, all our archive is still on YouTube….ofcourse we erased nothing from the internet. We are proud of the work we do & of the work of the artists we are working with. We never had any intention to shock or hurt anybody. In our contract with Ymere nothing was written about the Diocese being co-owner of the church. The only thing was a phrase that mentioned the obligation of ‘worthy use of the building’ as far as we understood this term, we never ignored this. If they bring us to court, let them try to win that case!

Please feel free to send us your reactions to this absurd situation, we need them !

We want to thank all the people who already reacted, it feels good to be supported in times of being confronted with dark forces like these.

This week we will launch a blog concerning all of this in the Chassekerk, which we baptized: de EEUWIGHEID (=Eternity).

We are looking forwards to your contribution!

foto: Jan van Breda

Geen slecht nieuws zonder goed nieuws….

Zoals wij op geheel onverwachtse brute wijze de Chassekerk zyn uitgebonjourd, zijn we op warme wijze verwelkomd in de Oude Kerk gedurende de Museumn8 op 5 november.

Ons inmiddels omstreden beeld ‘Hieros Gamos’ ( het heilig huwelijk tussen Zon&Maan) zal als overblijfsel van de onlangs geleden Rooms Katholieke beeldenstorm aldaar te bewonderen zijn! Binnenkort meer hierover….

No bad news without good news…

As completely unexpectedly we were banned from the Chassekerk, we were warmly welcomed by the curators of the Museumn8 in the Oude Kerk on the 5th of november.

Our sculpture ‘Hieros Gamos’ (the sacred marriage between the Sun & the Moon) that caused so much commotion recently, survived the iconoclasm of the Roman Catholic church & can be admired there!

Soon more….

Ontheiliging Chassekerk leidt tot rel – Trouw31-08-11

Posted in Uncategorized on August 31, 2011 by iLLUSEUM

 

 

Trouw 30-8-11

 

 

 

 

Parool 31-8-11 Kunstenaars Chassekerk uitgezet

Posted in Uncategorized on August 31, 2011 by iLLUSEUM

iLLUSEUM moet uit de EEUWIGHEID 27-8-11

Posted in Uncategorized with tags , , , on August 27, 2011 by iLLUSEUM

 

 

 

Urgent News: Last Events (film and Wunderbar)in de EEUWIGHEID

Lieve mensen

Helaas heeft de nieuwe eigenaar van de Chassekerk onder druk van het Haarlems Bisdom besloten zijn woord aan het iLLUSEUM om iig t/m eind September 2011 door te gaan met het uitvoeren van haar aktiviteiten aldaar, te breken.
Dwz. het iLLUSEUM moet per 5 september uit de kerk zijn en de met alle zorg voorbereide geplande programmering voor deze maand, waaronder de in samenwerking met het stadsdeel WUNDERBAR & voor het Septemberfestival TUSSENTIJDS REISBURO vallen hierdoor behoorlijk in het water !!! Op straffe van een half miljoen euros dwongen de representanten van het Haarlems Bisdom, Ymere en de nieuwe eigenaar tot het afstand doen van alle gebrandschilderde ramen en het verwijderen van alle ornamenten herinnerend aan het katholieke geloof , in veel gevallen betekent dit door het te vernietigen,het prachtige mozaiiek bijvoorbeeld, zal dichtgesmeerd met cement worden!
Ook de samenwerking met het iLLUSEUM moet ontbonden worden op grond van een door ons op het altaar geplaatst beeld , welke de Zon & de Maan voorstelde, welke door de roomse delegatie als heiligschennis werd bestempeld.

Het iLLUSEUM betreurt het getuige te moeten zijn van een verminking aan een zeer bijzonder historisch gebouw. Iedereen die de oorspronkelijke ruimte nog wil meemaken is van harte welkom op een van onderstaande aktiviteiten die het iLLUSEUM nog zal presenteren in de voormalige kerk.
Het door ons geplande passende afscheid aan het einde van deze maand zal helaas niet meer plaatsvinden.

Dear people,

We are sad to tell you that the new owner of the former Chassechurch, decided to break his word to us. In an earlier stage , he promised us , we could continue our programming for at least the month of September.
Now under the pressure of a €500.000,00(!) fine by the Roman Catholic church , he decided to kick us out from the 5th of september. This means we have to cancel the many activities we had already planned and prepared, based on his word that we could stay during the whole month.
A lot of work, not only done by us, but also by the other people we were collaborating with, can go directly into the trashcan…….
This is a bitter truth, as is the fact that the new & the former owner, Ymere, are forced to remove or destroy not only us, but also all the beautiful stained glass windows, the mozaic altar piece of 2 angelic beings (which will be covered with concrete!) & other remains of the meaning the building once had.

The reason why the turmoil with the diocese started was the visit of a Roman Catholic delegation last wednesday. The art piece we had placed on the former altar, representing the marriage between the Sun & the Moon, in many cultures known as the eyes of God, was considered as sacrilege by them. Because of this the new owner was forced to end his collaboration with us.
If anyone knows how to bring this under a larger attenttion, please don’t hesitate but contact us.
We are shocked to see what evil power the institute church still has in 2011!

We invite everybody cordially to the last chance to experience still the authentic glory of this beautiful, majestic building , during our 2 last events we will have here. Unfortunately we can’t celebrate the proper closing event in the last period as we had planned.
So be it……..